תודעת הנסתר

לשיעורים נוספים בפתיחה והפתח לחכמת הקבלה   ה הקשר בין סמים לטומאה על פי תודעת הנסתר וחכמת האמת? קליפה זו מציעה לאדם מעין סמים רוחניים, לקבל את מדרגת החכמה ללא חסדים, אף מעבר לחושים הגשמים, בעוצמה רוחנית של טומאה, ובכך הורגת את האדם. רואים כסימן יפה שהסמים הגשמיים מגרים באדם חוויה מעבר לזמן ומקום בבחינת נהירו דקיקהמשך לקרוא "תודעת הנסתר"

קבלה – קורס חכמת קבלה תודעת הנסתר תלמוד עשר הספירות – איזו בחינה נשארת ריקה מאור? תלמוד עשר הספירות – למה לא נתהוותה בחינה ד' תכף עם… תלמוד עשר הספירות – למה לא הוכרו ד' הבחינות במדרגות זו… תלמוד עשר הספירות – למה נסתלק האור מהנקודה האמצעית ושוב לא… תלמוד עשר הספירות – למה לאהמשך לקרוא

קורסים בתודעת הנסתר והסוד

מאמרים בקבלה: תודעת הנסתר לימוד קבלה לנשים פניני החכמה: המלחמה על ירושלים פניני החכמה: קורונה, דמיונות, גשמיות וירוסים ומה שביניהם פניני החכמה: שמן חנוכה תיקוני הזוהר הקדוש – מעלות הסולם שערי קדושה מאמר לסיום הזוהר קורס קבלה למתחיל קבלה למתקדם ספר התניא הקדמה לפנים מאירות ומסבירות שאלות ותשובות בחכמת הקבלה הקדמה לתלמוד עשר הספירות מדעהמשך לקרוא "קורסים בתודעת הנסתר והסוד"

ספרי תודעה וקבלה להורדה

ספרי קבלה להורדה 1,652 האתר מרכז ומפנה בצורה נוחה ללינקים שקיימים ברשת ובאתרים שונים לזיכוי הרבים והפצת חכמת האמת: ספר הזוהר עם פירוש הסולם הקדמות הקדמה לתלמוד עשר הספירות (pdf) הקדמה לספר הזהר  (pdf) מבוא לספר הזהר  (pdf) פתיחה לפירוש הסולם  (pdf) הפתיחה לחכמת הקבלה מאת בעל הסולם  (pdf) פתיחה כוללת הקדמת פי חכם ספר הזהרהמשך לקרוא "ספרי תודעה וקבלה להורדה"

תודעת הנסתר בע חז"ל חילקו לנו את החכמה לשני עניינים: נגלה, ונסתר. חלק הנגלה כולל, כל מה שאנו מבינים מתוך הכרתינו הפשוטה, ואת העיונים הנבנים על בסיס מעשי, בלי שום עזר וסיוע של העיון, על דרך שאמרו חז"ל: "אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות". וחלק הנסתר כולל, כל אותם הידיעות ששמענו מפי אנשים נאמנים,המשך לקרוא

תודעת הנסתר – האם מותר ללמוד?

פניני החכמה: האם צריך ללמוד חכמת הקבלה? האם מותר ללמוד חכמת הקבלה? ובזה נתבאר קושיתינו לעיל על דברי חז"ל, דאפילו אדם מצוין בתורה ובמע"ט יותר מכל בני דורו, ואם לא למד רזין דאורייתא וחכמת האמת, מחוייב להתגלגל ולבא עוד פעם לעולם. והקשינו: מאי שנא מקצוע זה דחכמת האמת משאר המקצועות שבתורה, שלא מצאנו בשום מקום,המשך לקרוא "תודעת הנסתר – האם מותר ללמוד?"