תודעת הנסתר

בעל הסולם – ספר פרי חכם מאמרים חלק א' – מאמר גוף ונפש: חז"ל חילקו לנו את החכמה לשני עניינים: נגלה, ונסתר. חלק הנגלה כולל, כל מה שאנו מבינים מתוך הכרתינו הפשוטה, ואת העיונים הנבנים על בסיס מעשי, בלי שום עזר וסיוע של העיון, על דרך שאמרו חז"ל: "אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות".

וחלק הנסתר כולל, כל אותם הידיעות ששמענו מפי אנשים נאמנים, או שיש לנו בעצמנו בחינת הכרה, ותפיסה כללית בהם. אלא אי אפשר לנו להתקרב אליה במידה מספקת לבקורת השכל הבריא, מבחינת הכרה פשוטה. וזהו שנקרא בשם נסתר, שייעצו לנו לקבל הדברים מבחינת "אמונה פשוטה". ואסרו עלינו בכל הנוגע לדת, באיסור חמור, אפילו להסתכל בדברים הגורמים להתעוררות העניין והחקירה בהם.

אולם, השמות הללו: נגלה, נסתר, אינם שמות קבועים, החלים על סוגים של ידיעות מסויימות, כפי שההמון חושב, אלא הם חלים רק על התודעה של האדם, כלומר, כל הידיעות שכבר הספיק לגלותם ולהכירם, מתוך התנסות ממשית, מכונים אצל האדם בשם "נגלה". וכל הידיעות שעדיין לא הגיע לבחינת הכרה כזו, מכונים אצלו בשם "נסתר".

באופן שאין לך אדם בכל הדורות והזמנים, שלא יהיה לו שני החילוקים הללו, כשבחלק הנגלה שלו מותר לו לעיין ולחקור, מתוך שיש לו בסיס ממשי. ובחלק הנסתר לו, אסורה עליו אפילו איזו שמץ של חקירה, מתוך שאין לו שם בסיס ממשי.

קבלה קבלה

קורס קבלה למתחיל המלא – חכמת הקבלה – תורת הקבלה
 1. קבלה
 2. תקשור רוחני
 3. תלמוד עשר הספירות
 4. עליות וירידות #חסידות
 5. ספר הזהר
 6. תלמוד עשר הספירות – חלק א
 7. תיקוני הזהר – רבי שמעון בר יוחאי
 8. ל''ג בעומר
 9. 🔥רבי שמעון בר יוחאי 🔥 קבלה
 10. 💫 מה הקשר בין נשמת רשב''י לבעל הסולם 💫
תודעת הנסתר והסוד ביהדות
קורס קבלה למתחיל – הרחבה
חז"ל חילקו לנו את החכמה לשני עניינים: נגלה, ונסתר. חלק הנגלה כולל, כל מה שאנו מבינים מתוך הכרתינו הפשוטה, ואת העיונים הנבנים על בסיס מעשי, בלי שום עזר וסיוע של העיון, על דרך שאמרו חז"ל: "אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות". וחלק הנסתר כולל, כל אותם הידיעות ששמענו מפי אנשים נאמנים, או שיש לנו בעצמנו בחינת הכרה, ותפיסה כללית בהם. אלא אי אפשר לנו להתקרב אליה במידה מספקת לבקורת השכל הבריא, מבחינת הכרה פשוטה. וזהו שנקרא בשם נסתר, שייעצו לנו לקבל הדברים מבחינת "אמונה פשוטה". ואסרו עלינו בכל הנוגע לדת, באיסור חמור, אפילו להסתכל בדברים הגורמים להתעוררות העניין והחקירה בהם. אולם, השמות הללו: #נגלה, #נסתר, אינם שמות קבועים, החלים על סוגים של ידיעות מסויימות, כפי שההמון חושב, אלא הם חלים רק על #התודעה של האדם, כלומר, כל הידיעות שכבר הספיק לגלותם ולהכירם, מתוך התנסות ממשית, מכונים אצל האדם בשם "נגלה". וכל הידיעות שעדיין לא הגיע לבחינת הכרה כזו, מכונים אצלו בשם "נסתר".
באופן שאין לך אדם בכל הדורות והזמנים, שלא יהיה לו שני החילוקים הללו, כשבחלק הנגלה שלו מותר לו לעיין ולחקור, מתוך שיש לו בסיס ממשי. ובחלק הנסתר לו, אסורה עליו אפילו איזו שמץ של חקירה, מתוך שאין לו שם בסיס ממשי. (בעל הסולם)


#חכמת #קבלה #קורס – קורס בחינם לשם הפצת החכמה | מהותה של חכמת הקבלה -מתן תורה. לימוד מתוך מאמרו של בעל הסולם מהספר מתן תורה – מהותה של חכמת הקבלה, בשילוב יסודות כללים וכלים רוחניים בכל שיעור המכשירים ומכינים את האדם לגשת נכון ללימוד חכמת האמת. תקציר: חכמת הקבלה היא חכמה של התגלות הבורא לבריותיו – נקראת חכמת הקבלה ולא חכמת ההשפעה על שם תכליתה, שצריך לקבל בעל מנת להשפיע. חכמת קבלה היא החכמה היחידה בעולם, שמתעסקת מעבר לזמן ומקום העדר חילוף ותמורה, "הוא ותמורתו יהיה קודש". כל החכמת האחרות עוסקות בזמן ומקום, או ברמת הנפש הבהמית בתחתית עולם העשיה, או מצד נהירו דקיק של בי"ע דטומאה, שהם גם מדרגות נחמדות ביחס לבהמתיות הרגילה והרדודה, אבל הכל עדיין במסגרת האשליה הגשמית והנפש הבהמית החיה תחת חוקי הצמצום והנפסדות של הרצון לקבל לעצמו הנמצא בהופכיות הצורה מהמאציל. וחכמת הקבלה היא היחידה בעולם שעוסקת לחלוטין מעבר לגשמיות, ואף מעבר לגשמיות (החומר) שברוחניות. (אב"יע דקדושה) על כן נקראת תורה דיצירה, תורת הצורות, שלוקחת את האדם אף מעבר לחומר הרוחני שנקרא רצון לקבל, ומחברת אותו לצורה נצחית של מידת ההשפעה כדי להביאו לדבקות בבורא וגילוי מחשבת הבריאה שהיא להנות לנבראיו – שנזכה לגלותה – אמן!לשיעורים נוספים בפתיחה והפתח לחכמת הקבלה

תודעת הנסתר – מאמרים

תודעת הנסתר
תודעת הנסתר
קבלה
תודעת הנסתר
תודעת הנסתר
 

ה הקשר בין סמים לטומאה על פי תודעת הנסתר וחכמת האמת?

קליפה זו מציעה לאדם מעין סמים רוחניים, לקבל את מדרגת החכמה ללא חסדים, אף מעבר לחושים הגשמים, בעוצמה רוחנית של טומאה, ובכך הורגת את האדם. רואים כסימן יפה שהסמים הגשמיים מגרים באדם חוויה מעבר לזמן ומקום בבחינת נהירו דקיק דדקיק דדקיק ביחס לרוחניות, אבל עדיין מעוררים בו יותר מהגשמיות העכורה והמצומצמת, ובכך מגרים לאדם מאוד את ההשתוקקות וההרגשה שלו. אומנם דרך זו הורגת מכיוון שהדרך לרוחניות והשגה מעבר לזמן ומקום היא דרך הקו- דרך הבינה, דרך החסדים, ולא דרך גירוד ההשתוקקות והגדלת הפרטיות וההעצמה שלה- על מנת לנסות למשוך שלמות לא חוקית, ג"ר דחכמה לגוף. מה שגורם למוות כי לא ניתן להחזיק בהשתוקקות. לא משנה גם כמה סמים אני יקח, המוח הגשמי שלי ידפק בשלב מסוים, מכיוון שהוא נתון לחוקים של השכל הישר, אף מבחינה ביולוגית, וגם אם נגרד בכוח התענוג חזק בסופו של דבר זה גורם למוות- דהיינו מוות הינו נזק לתודעה, שהמוח הגשמי שמייצג את השמירה על מקום האימון הגשמי נשבר, דבר חמור ביותר מכיוון שאנו מצווים לשמור על התודעה הגשמית המבטאת את מקום האימון הגשמי.

יש לדייק שנבואות של טומאה ועוצמה רוחנית לא מחייבים שימוש בסמים גשמיים, כמו למשל שהאינדיאנים עושים, או  עובדי אלילים בזמנם, שהיו משלבים לקיחת סמים הגורמים להזיות או לגירוי תת המודע, והיו קושרים אותם לנבואות שלהן ..{אם כי זה סימן נחמד לעניין} אבל בעיקר מדובר על כוחות תודעה בנפש האדם, כוחות שהרבה מהם מוסתרים בדור הזה או באופן רגיל בכלל, מכיוון שאיבדנו את הרגישות הפנימית לעולם התודעה בגלל משיכתנו ותפיסתנו המאוד חיצונית והגשמית בדור הזה. אם כי למתחילים ברוחניות ובעלי השגה מעבר לעולם הזה, יש את הניסיונות האלה בעולם הרוחני.

בכל אופן עיקר הטומאה דווקא מנסה לשדוד אורות מהקדושה. יותר מזה, בלעם מבין שכדאי לעבוד את ה'. כי ה' הרי בעל העוצמה הגדולה ביותר, אבל הכל במסגרת הגאווה והאנוכיות שלו, והרי הקשר אל ה' הוא רק ע"י השוואת צורה ועבודה פנימית אמיתית. כפי הכתוב "ועתה אם רע בעיניך אשובה לי" ,אשוב לי, דהיינו לתועלתי הפרטית- הכל היה לעצמו. ניסיון לא קל אומנם, על מסטיק בזוקה אנחנו לא מוותרים, איך נוותר על מדרגות עצומות של טומאה?

באמת נותנים לנו להתאמן על דברים קטנים בהתחלה, על צעצועים. אבל רק משה רבנו יכול באמת לנצח את קליפת בלעם, בלי אמונה למעלה מהדעת, שהיא היסוד והתשתית של עבודת ה', אין דרך לנצח את בלעם.

יוני 2023
א ב ג ד ה ו ש
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

 • תודעת הנסתר ביהדות
 • תודעת הנסתר
 • תודעה קדמונית
 • תודעת הנסתר ביהדות
 • תודעת הנסתר

תודעת הנסתר

קורסים בתודעת הנסתר והסוד

by תודעת הנסתר ביהדות30 בדצמבר 2021

תודעת הנסתר

by תודעת הנסתר ביהדות30 בדצמבר 2021

by תודעת הנסתר ביהדות30 בדצמבר 2021

קורסים בתודעת הנסתר והסוד

by תודעת הנסתר ביהדות30 בדצמבר 2021

תודעת הנסתר

by תודעת הנסתר ביהדות30 בדצמבר 2021Slide 1Slide 2Slide 3

קבלה: סוד התודעה והקשר בין סמים לרוחניות

קבלה למתחיל: מהם סמים לפי חכמת הקבלה?

קבלה למתחיל : כיצד סמים משפיעים על התודעה

קבלה למתחיל: מדיטציה תפילה או סמים

קבלה למתחיל: סמים או השגה נשמתית? מה הסכנה בסמים גשמיים?

קבלה למתחיל: תודעה-סמים -מחסומים וקליפות

קבלה: סוד התודעה והקשר בין סמים לרוחניות

קבלה למתחיל : כיצד סמים משפיעים על התודעה

קבלה למתחיל: מדיטציה תפילה או סמים

קבלה למתחיל: סמים או השגה נשמתית? מה הסכנה בסמים גשמיים?

קבלה למתחיל מהם סמים לפי חכמת הקבלה

קבלה סוד התודעה והקשר בין סמים לרוחניות

קבלה

בריאות תודעתית בנשמה- מבשרי אחזה אלוה